ร่วมงานกับเรา | LBCClinic.com
ปิดหน้าต่างนี้
LBC Clinic Line
หน้าหลัก
ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ : 1

Customer Experience & Beauty Consultant

รายละเอียดหน้าที่หลัก (Responsibilities) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องทำหลังกำหนดกลยุทธ์ ช่วยกำกับ ควบคุมการบริหารงานด้านการตลาด บริหารทีม เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ตลอดจนวางแผน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยสามารถดูแลคลินิกและคลินิกในเครือของบริษัท ฯ ได้เป็นอย่างดี